เวลาอกหัก

 

คนมักบอกว่าให้รักตัวเอง

 

ก็เพราะรักตัว

 

จึงอยากหาสิ่งที่ดีให้ตัวเอง

 

ผิดด้วยหรือ?

 

 

 

 

 

 

 

we are in diaryis.com family | developed by 7republic